Stručna savetovanja

Posetama stručnim savetovanjima, simpozijumima i stručnim raspravavama iz oblasti veštačenja saobraćajnih nezgoda, veštaci unapređuju svoja znanja, usaglašavaju stavove, dolaze u kontakt sa novim tehnologijama. Usvajanjem usaglašenh stavova i upotrebom novih tehnologija značajno se povećava kvalitet veštačenja saobraćajnih nezgoda i ostalih saobraćajno tehničkih veštačenja a to ima uticaja  na sudske postupke i  postupke naknade štete od strane osiguranja.

  • SAVETOVANJE sa međunarodnim učešćem na temu Saobraćajne nezgode (2009, Zlatibor)
  • SAVETOVANJE sa međunarodnim učešćem na temu Saobraćajne nezgode (2011, Zlatibor)
  • SAVETOVANJE sa međunarodnim učešćem na temu Saobraćajne nezgode (2012, Zlatibor)
  • SAVETOVANJE sa međunarodnim učešćem na temu Saobraćajne nezgode (2014, Zlatibor)
  • SAVETOVANJE sa međunarodnim učešćem na temu Saobraćajne nezgode (2015, Zlatibor)
  • SAVETOVANJE sa međunarodnim učešćem na temu Saobraćajne nezgode (2016, Zlatibor)
  • XII Simpozijum sa međunarodnim učešćem: “Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju”-Divčibare 2013,
  • Traffic-Tehnical Experticse as basis for quality resolving of litigation,2015 Ohrid Macedonia
  • SAVETOVANJE sa međunarodnim učešćem na temu Saobraćajne nezgode (2017, Zlatibor)
  • SAVETOVANJE sa međunarodnim učešćem na temu Saobraćajne nezgode (2018, Zlatibor)