Delatnosti

Pored osnovne delatnosi VEŠTAČANJA  SAOBRAĆAJNIH nezgoda obavljam i sledeća saobraćajno tehnička veštačenja i usluge:

 • USLUGE STRUČNOG SAVETNIKA
 • KONSULTATIVNE USLUGE U VEZI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA ZA OSIGURAVAJUĆE KUĆE, AGENCIJE ZA NAKNADU ŠTETE I POJEDINCE
 • IZLAZAK NA MESTO SAOBRAĆAJNE NEZGODE
 • STRUČNA OBRADA MESTA NEZGODE
 • KOMISIJSKA VEŠTAČENJA U OBLASTI SAOBRAĆAJA
 • PROCENA VREDNOSTI VOZILA
 • OSTALA SAOBRAĆAJNO TEHNIČKA VEŠTAČENJA (TAHOGRAFI, SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA…)

Pružam savetodavne usluge u cilju realnog sagledavanja uzroka i toka nezgode i stepena doprinosa učesnika nezgode za njen nastanak i posledice:

 • osiguravajućim društvima,
 • agencijama za naknadu štete,
 • advokatima i
 • pojedincima

Vršim analize i dajem, realan, kritički, osvrt na veštačenja i ekspertize koje su uradili drugi veštaci, a  koji imaju različita mišljenja o istoj saobraćajnoj nezgodi.