Delatnosti

Pored osnovne delatnosi VEŠTAČANJA  SAOBRAĆAJNIH nezgoda obavljam i sledeća saobraćajno tehnička veštačenja i usluge:

  • USLUGE STRUČNOG SAVETNIKA
  • KONSULTATIVNE USLUGE U VEZI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA ZA OSIGURAVAJUĆE KUĆE I AGENCIJE ZA NAKNADU ŠTETE
  • IZLAZAK NA MESTO SAOBRAĆAJNE NEZGODE
  • STRUČNA OBRADA MESTA NEZGODE
  • KOMISIJSKA VEŠTAČENJA U OBLASTI SAOBRAĆAJA
  • IZRAČUNAVANJE PARAMETRA ΔV ZA VOZILA KOJA SU UČESTVOVALA U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI
  • OSTALA SAOBRAĆAJNO TEHNIČKA VEŠTAČENJA (TAHOGRAFI, SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA…)