Konsalting

Pružam konsalting usluge u cilju realnog sagledavanja uzroka i toka nezgode i stepena doprinosa učesnika nezgode za njen nastanak i posledice:

  • osiguravajućim društvima,
  • agencijama za naknadu štete,
  • advokatima i
  • pojedincima

Vršim analize i dajem, realan, kritički, osvrt na veštačenja i ekspertize koje su uradili drugi veštaci, a  koji imaju različita mišljenja o istoj saobraćajnoj nezgodi.